ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ

 1. ลงทะเบียนออนไลน์ทาง http://www.medicine.up.ac.th/การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” Social Innovation for Quality of Life Development ในวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2559
  2
 2. เลือกเมนูลงทะเบียนทางด้านขวามือ
  3
 3. กรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนตามหัวข้อให้ครบทุกช่อง (โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย * ต้องกรอกข้อมูล) ตรวจสอบความถูกต้องให้ เรียบร้อย
 4. เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว คลิกปุ่ม ส่ง
 5. ในส่วนผลงานที่ส่งมานำเสนอให้ส่งไฟล์มาทาง  E- mail: siqa2559@gmail.com
 6. การชำระเงินสามารถแจ้งการชำระเงินได้ 2 ช่องทางคือ
  1. แจ้งการชำระเงินผ่านทาง โทรสาร.0 5446 6698
  2. แจ้งการชำระเงินผ่านทาง email : siqa2559@gmail.com โดยเขียนข้อความดังนี้
  เรื่อง แจ้งการชำระเงินการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2
  วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2559
  ชื่อ………………..สกุล………………………
  โอนเงินแล้วจำนวน…………….บาท
  วันที่โอน………………….เวลา……………….
  *หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบข้อมูล ธนาคาร , วัน/เวลาโอน และ จำนวนเงิน ให้ถูกต้องขณะแจ้งชำระเงิน
 7. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใน http://www.medicine.up.ac.th/การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” Social Innovation for Quality of Life Development ในวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2559 โดยเลือกไปที่ รายชื่อผู้ลงทะเบียน