การรับสมัครนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560

      ปิดความเห็น บน การรับสมัครนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง การรับสมัครนิสิตคณะแพทยศาสตร์

เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีการศึกษา 2560

Continue reading

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558 (มพ.รุ่นที่ 5)

      ปิดความเห็น บน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558 (มพ.รุ่นที่ 5)

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งทันตาภิบาล

      ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งทันตาภิบาล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก

เป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่งทันตาภิบาล

ในวันที่ จันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ อาคารอธิการบดี ชั้นสอง

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

      ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
ในวันที่ จันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ อาคารอธิการบดี ชั้นสอง

Continue reading